Uvodna riječ

Poštovani,

IMG_2020Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je osnovan nakon dugo isčekivane implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i služi kao jedan od osnovnih aktera u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Osnovni cilj Fonda je osiguranje uslova da osobe sa invaliditetom i njihovi poslodavci potpuno konkurentno nastupaju na otvorenim tržistima rada. U svim našim aktivnostima, rukovodimo se osnovnim zadatkom da Vama, u skladu sa zakonskim odredbama, pružimo stručnu pomoć.

Stoga Vam sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo našu web stranicu, u nadi da će Vam ona pružiti sve informacije o organizaciji rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njegovim nadležnostima i aktivnostima.

Ovdje ćete moći pronaći sve relevantne informacije o našim projektima, najnovije vijesti o aktivnostima Fonda, pravima i obavezama poslodavaca i osoba sa invaliditetom i još mnogo toga…
Iskreno se nadamo, da će Vam naša  web stranica koristiti da pronađete sve adekvatne informacije i da ćemo Vam pomoći da ostvarite Vaša prava!

 Želimo Vam ugodan i informativan boravak na našoj web stranici,

direktor Ahmet Baljić