Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Nadzorni odbor provodi nadzor nad radom Fonda i broji pet članova.

Na osnovu Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom V. Broj: 1355/2016 od 16.06.2016. godine za članove Nadzornog odbora imenovani su:

  1. TOMISLAV NALETILIĆ, predsjednik
  2. ADIN TRGO, član
  3. SENAD MEHMEDINOVIĆ, član
  4. JOSIP DREŽNJAK, član
  5. OMER PINJIĆ, član