Upravni odbor

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Upravni odbor je organ upravljanja Fonda, odgovoran za njegovo poslovanje i broji  7 članova, od kojih su 3 člana predstavnici organizacja osoba sa invaliditetom, koje su osnivači ili vlasnici ustanova i privrednih društava za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

16.09.2014. godine doneseno je Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ( Službene novine FBiH; 77/14) za mandatni period 2014–2018 godine, u čijem sastavu su:

1. Almas Kulović, predsjednik

2. Izudin Tanović, član

3. Ivan Perić, član

4. Mirsad Muftić, član

5. Mirsad Đulbić, član

6. Ana Šimunović, članica

7. Sabina Ćano, članica