Održana Konferencija “Izazovi u radu privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom”

Dana, 06.12.2016.g. u organizaciji Udruženja privrednih društava za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Ortaštvo” i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održana je  Konferencija “Izazovi u radu privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, a u okviru Projekta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Na Konferenciji je predstavljeno Udruženje “Ortaštvo”, predstavljena je uloga Fonda u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ovoj problematici. Na konferenciji je takođe promovisan katalog proizvoda usluga osnivača Udruženja “Ortaštvo”, šest privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: —Apel Promet d.o.o Travnik, —Intrag d.o.o Tuzla, —Lotosice d.o.o. Tuzla, —Naš Pogled d.o.o Živinice, —TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo, —13 Mart d.o.o Tuzla.
Na konferenciji su prisustvovali predstavnici: osnivača Udruženja “Ortaštvo” i matičnih organizacija osoba sa invaliditetom, osnivača, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za boračka pitanja KS, Ministarstva rada i socijalne politike KS, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Porezne uprave FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Općine Novi Grad, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu predstavnici Caritasa, Giza, Fondacije za socijalno uključivanje, Udruženja slijepih KS, Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, predstavnici  realnog sektora, Ses d.o.o Sarajevo, Vipox d.o.o Sarajevo i Our solution d.o.o Sarajevo.