Javne nabavke

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

U skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i preporukom Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-15-2120/17 od 23.03.2017. godine, a na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1189/15 od 20.03.2014. godine, odnosno člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-02-3122/15 od 16.06.2015. godine, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 40. elektronskoj sjednici održanoj dana 03./04.04.2017.godine donio je         

O D L U K U

o dodjeli ugovora 

za nabavku roba – Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  broj: 175-7-1-11-3-1/17

Odluku o dodjeli ugovora možete pogledati OVDJE

OBAVJEST O RASPISIVANJU TENDERA

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnaje osoba sa invaldiitetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 13.03.2017. godine pokrenuo Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kompjuterske opreme za potrebe Fonda pod brojem: 175-7-1-11-3-1/17. Tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH možete preuzete sa navedenog portala.

Obavještenje o nabavci možete pogledati OVDJE.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma za 2016. godinu

PREUZMI OBRAZAC

Izmjene i dopune plavna javnih nabavki za 2016. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVNJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2016. GODINU.

ODLUKA