Uputstva i smjernice

Uputstva o pravdanju namjenskog utroška sredstava – Javni poziv iz aprila 2016. godine

Uputstva o pravdanju namjenskog utroška sredstava dodjeljenih po osnovu Javnih poziva iz oktobra 2015. godine

Uputstvo za pravdanje finansijskih sredstava dodjeljenih po lotu 2

Uputstvo za pravdanje finansijskih sredstava dodeljenih  po lotu 3

Uputstvo za pravdanje finansijskih sredstava dodjeljenih po lotu 4

Uputstvo za pravdanje finasijskih sredstava dodjeljenih po osnovu novčanog stimulansa

 

Uputstvo za vođenje evidencije o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom

Obrazac EP za vođenje evidencije o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprisosa, te zaposlenim osobama sa invaliditetom

Uputstvo o izmjeni uputstva i obrazaca za vođenje evidencije o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprisosa, te zaposlenim osobama sa invaliditetom

 

Novčane nadoknade – samostalni poduzetnici

U cilju efikasnije procedure podnošenja Zahtjeva za novčanu naknadu informišemo Vas da je kao dokumente koji dokazuju rodbinsku vezu između nosioca obrta i zaposlene osobe sa invaliditetom  (član 56 Zakona) uz zahtjev potrebno priložiti:

Vjenčani list ili

Rodni list (zavisno koja je rodbinska veza u pitanju)

Navedena dokumentacija isključivo služi za ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu.

_______________________________

preuzmite članak:

Obaveze po Zakonu o zapošljavanju lica sa invaliditetom- Rješenja nekih spornih pitanja